OrgLab

Humi Brown Gold®

Humi Brown Gold® to organiczny nawóz w formie zawiesiny zawierający kwasy humusowe: huminowe i fulwowe otrzymane z leonardytu z dodatkiem węgla brunatnego.

POZNAJ HUMI BROWN GOLD

Humi Brown Gold® to organiczny nawóz w formie zawiesiny zawierający kwasy humusowe: huminowe i fulwowe otrzymane z leonardytu z dodatkiem węgla brunatnego.
Humi Brown Gold® podany w formie oprysku na glebę, poprawia jej żyzność, poprzez poprawę struktury gleby i zwiększenie zdolności zatrzymywania wody i składników pokarmowych. Zaleca się do stosowania w każdym rodzaju gleby oraz w przypadku problemów z nadmiernym zasoleniem, przesychaniem czy wilgocią.
Azot (N) co najmniej 0,2% m/m Potas (K2O) co najmniej 0,5 % m/m Kwasy huminowe co najmniej 65% m/m Kwasy fulwowe co najmniej 15% m/m Substancja organiczna 50% s.m. Zawarte w produkcie substancje są bezpieczne dla środowiska naturalnego i dla ludzi.

Humi Brown Gold® poprawia efektywność działania preparatów mikrobiologicznych, takich jak MegaFos, PeriAll, PoliChron

Dostępne objętości Humi Brown Gold: 20L i 1000L

Humi Brown Gold® jest nawozem organicznym dopuszczonym do obrotu decyzją MRiRW nr 549b/22

Wiąże i utrzymuje wodę oraz substancje mineralne w glebie​

Zmienia strukturę i właściwości gleby

Stabilizuje pH gleby i zmienia florę bakteryjną

Aktywuje mikroorganizmy

Zmniejsza koszty nawożenia

Poprawia żyzność gleby

To wysokocząsteczkowe związki organiczne powstające podczas rozkładu szczątek roślinnych w procesie humifikacji. Są mieszaniną wielu związków o różnych strukturach, stąd też nie posiadają jednego wzoru chemicznego. Połączenie wielu takich podjednostek tworzy próchnicę. 

Kwasy huminowe mają postać łańcuchów lub pierścieni, w których występują:

• reszty funkcyjne, przez które mogą wiązać np. substancje biologicznie czynne

• substancje biologicznie czynne (hormony, katechiny, flawony, peptydy, polifenole, cukry, czy aminokwasy)

• pierwiastki i minerały niezbędne do rozwoju fauny i flory

kwasy fulwowe w porównaniu z kwasami huminowymi cechują się prostszą budową oraz niższą masą cząsteczkową. Posiadają także dużo mniej wolnych grup funkcyjnych, za to są bardziej mobilne w roztworze glebowym, dzięki czemu zapewniają pionowy oraz poziomy transport substancji mineralnych i organicznych w profilu glebowym. Ich oddziaływanie z kwasami huminowymi i huminami wielokrotnie zwiększa powierzchnię, a tym samym możliwości oddziaływań z substancjami jonów.

Huminy to części nierozpuszczalne, stanowiące złoże, na którym osadzają się mniejsze frakcje.

A duża porowatość frakcji humin zapewnia:

• gromadzenie wody (roztworu glebowego) w postaci mikrokropli,

• oraz siedlisko i schronienie dla mikroorganizmów.

Taka konstrukcja oraz właściwości chemiczne wchodzących w jej skład związków zapewniają:

• transport wody w rejony ryzosfery

• ochronę przed przenawożeniem wód, zmniejszenie ilości nawożenia mineralnego

• wzrost pH z ok 6 do 7,1 (przy 3-krotnym stosowaniu przez kolejne 2 lata)

• napowietrzenie gleby

• wiązanie jonów Na i Cl

• wzrost aktywności mikrobiologicznej gleby

Tak, w zależności od jakości gleby stosunek frakcji huminowej do fulwowej zmienia się, np.:

Większy udział frakcji huminowej to więcej gromadzonej wody i substancji mineralnych oraz dłuższy czas utrzymywania jonów

BioLAB

Produkty biologiczne

PoliChron

PoliChron to preparat mikrobiologiczny zawierający wyselekcjonowane bakterie Paenibacillus spp., które pochodzą   naturalnego środowiska glebowego i wykazują pozytywny wpływ na uprawy.

PeriALL

PeriALL to preparat mikrobiologiczny zawierający wyselekcjonowane bakterie Peribacillus spp., które pochodzą z naturalnego środowiska glebowego i wykazują pozytywny wpływ na uprawy.

OrgLab

Produkty organiczne

LecitOrg Light

LecitOrg Light to preparat o działaniu grzybobójczym, owadobójczym i biobójczym. Jego zoptymalizowany skład pozwala na stosowanie w jednym zabiegu z produktami mikrobiologicznymi.

LecitOrg Strong

LecitOrg Strong to preparat o działaniu grzybobójczym, owadobójczym, a także biobójczym, którego działanie oparte jest na stymulacji naturalnych mechanizmów obronnych roślin.

O LabCenter

Prowadzimy działalność badawczo-rozwojową oraz usługową. Wdrażamy wyniki badań do produkcji środków agrotechnicznych. Nawiązaliśmy współpracę z kilkoma wiodącymi jednostkami badawczymi w kraju oraz podmiotami produkcyjno-handlowymi m.in. z branży Agro.

Dane teleadresowe

LabCenter
Life Agro Biotechnology sp. z o.o. sp. k
ul. Gliniana 14
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland

NIP 7712843365

badania@labcenter.pl

Masz pytania?

Prosimy o pozostawienie swoich danych kontaktowych. Odezwiemy się do Państwa.

Wszystkie prawa zastrzeżone dla LabCenter

pl_PLPolish

Nasz produkty

BioLAB

Produkty biologiczne

PoliChron

PoliChron to preparat mikrobiologiczny zawierający wyselekcjonowane bakterie Paenibacillus spp., które pochodzą   naturalnego środowiska glebowego i wykazują pozytywny wpływ na uprawy.

PeriALL

PeriALL to preparat mikrobiologiczny zawierający wyselekcjonowane bakterie Peribacillus spp., które pochodzą z naturalnego środowiska glebowego i wykazują pozytywny wpływ na uprawy.

OrgLab

Produkty organiczne

LecitOrg Light

LecitOrg Light to preparat o działaniu grzybobójczym, owadobójczym i biobójczym. Jego zoptymalizowany skład pozwala na stosowanie w jednym zabiegu z produktami mikrobiologicznymi.

LecitOrg Strong

LecitOrg Strong to preparat o działaniu grzybobójczym, owadobójczym, a także biobójczym, którego działanie oparte jest na stymulacji naturalnych mechanizmów obronnych roślin.

Złóż zamówienie

Jeśli interesuje Państwa nasza oferta i chcą Państwo podjąć z nami współpracę, prosimy o skorzystanie z poniższego formularza.